Firma ABC Food Machinery, s.r.o. je jednou z mála slovenských firiem, pracujúcich v oblasti ťažkého priemyselného chladenia s ekologickým chladivom - čpavkom, ktorá zabezpečuje komplexné služby od projektu, cez dodávku, montáž a záručný a pozáručný servis.
V rámci tejto činnosti je výhradným dodávateľom výrobkov od renomovaných výrobcov. Kvalitná projektová príprava, odborná montáž a dodávka komponentov od firiem Danfoss, kompresorov Sabroe-York a Grasso, kondenzačnej a výmenníkovej techniky Baltimore, Güntner a Alfa Laval sú zárukou dodávky moderného špičkového chladiaceho zariadenia spĺňajúceho všetky technické parametre aj v novom tisícročí.


AMONIAK V ROKU 2000.
V snahe zabrániť v súčasnosti nepredpokladaným ekologickým nebezpečenstvám spôsobených novými chemickými chladivami, uprednostňujú sa vo vyspelých priemyselných krajinách prírodné chladivá - obzvlášť amoniak.
Na základe Kodaňského dodatku z roku 1992 k Montrealskému protokolu o ochrane ozónovej vrstvy Zeme pristúpili štáty Európskej únie k ďalším sprísneniam a obmedzeniam v používaní chladív z prílohy C protokolu okrem iného tým, že u zariadení s výkonom nad 150 kW tam, kde je to z bezpečnostného hľadiska možné, mal by byť po roku 2000 prednostne používaný čpavok.


Kontakty
ABC Food Machinery, s.r.o.
Mlynské nivy 63
821 05  Bratislava  2
Agrokomplex
emailed.gif (14893 bytes)

 

 
 
tel./fax : ++421 2 5341 4942
tel. : ++421 2 5341 7181
Email: abc@abcfood.sk
Domovská stránka: http://www.abcfood.sk

Počet návštev 1998/2003: PRONIX Technology
Stránky sú zaradené: www.katalog.sk www.link.sk www.zoznam.sk

Zobrazovanie stránok je optimalizované pre WWW prehliadač Microsoft Internet Explorer 3.0+
rozlíšenia 800x600 bodov v kódovej stránke
CP1250
Copyright by ABC © 1998-2003   abc@abcfood.sk    posledná úprava 18.3.2003