Tarifa poskytovaných produktov fy. NAPRI s.r.o. platná od 1.3.2017

( služby sprostredkovania prístupu do siete Internet ) Vseobecne podmienky su tu

Ceny v tejto tarife sú uvedené v EUR s DPH.

1)

Verejná bezdrôtová prístupová siet typu bod – multibod (mikrovlné pripojenie).

Služba zahŕňa poskytovanie dát z a do siete Internet pomocou mikrovlnného pripojenia zákazníka wifi technológiou bezdrátového prenosu dát. Cena sluźby sa stanovuje vačšinou individuálne, na základe použitých zariadení, obtiažnosti vybudovania mikrovlnného kanálu a poskytovaného dátového toku.

Zriadenie

( ak nema zakaznik vlastne zariadenia )


60 EUR
Rýchlosť in/out garantovaná

mesačne


WIFI 10

10 Megabit/s

18 EUR


WIFI 20

20 Megabit/s

38 EUR2)

Ethernetový rozvod vybudovanej kabelážnej siete v budove.

Služba pre zakaznikov v budovách ( zriadenie vyžaduje minimalne 5 zákazníkov na budovu, ktorým sa pridelí spoločné pásmo 100 Mbit/s , bez obmedzenia času alebo prenesených MB)

Typ

rychlost


Zriadenie

1 EUR

Ethernet do 5 Mbit

6,00 EUR


Ethernet do 10 Mbit

10.00 EUR


Ethernet do 20 Mbit

16,60 EUR


3). Dalšie služby :

4.1 E-mail schránky

zriadenie

Mesačne

VirtMail (Novinka - viac na www.napri.sk)

0.03 EUR

3 EUR

do 5 MB

3.95 EUR

3.95 EUR

do 20 MB

3.95 EUR

11.85 EUR

vymazanie schránky (jednorázovo)

3.95 EUR4.2. WWW - 4.2.1 Cena prenájmu miesta na WWW

Veľkost

zriadenie

Mesačne

štatistické vyhodnotenie prístupov

do 10 Mb

11.85 EUR

11.85 EUR

19.75 EUR

do 50 Mb

19.75 EUR

27.65 EUR

7.90 EUR

do 100 Mb

19.75 EUR

47.40 EUR

3.95 EUR


4.2.2 Virtuálny WWW server


zriadenie

mesačne

s PHP a Mysql19.75 EUR

39.50 EUR


4.2.3 Pristup cez FTP k WWW dátam


zriadenie

mesačne

bez virtuálneho WWW servera

7.90 EUR

3.95 EUR

S virtuálnym WWW serverom

3.95 EUR

1.96 EUR


4.2.4 Príprava stránok - Dohodou od 33 EUR.

4.3 Mail 4.3.1 Záložný mail server realizovaný pomocou ETRN


zriadenie

Mesačne


19.75 EUR

23.70 EUR


4.3.2. Spôsob organizovania E-mail schránok pre doménu


zriadenie

mesačne

Všetky schránky pre doménu sú spoolovane do jednej schránky prístupnej cez POP3

11.85 EUR

11.85 EUR

Rôzne nastavenia a výnimky pre každú jednotlivú schránku

3.95 EUR

3.95 EUR


4.3.3 Presmerovanie poštovej schránky do inej poštovej schránky


zriadenie

mesačne

SMS (orange, t-mobile, O2... )

3.95 EUR

1.19 EUR

4.4 Domény a beh DNS


Zriadenie

0.00 EUR

Ročný poplatok za beh domény .sk

16,80 EUR4.5 Servisný zásah
Nastavenie pripojenia na domacom PC

5,00 EUR

Prekrimplovanie Ethernet koncovky

5,00 EURNastavenie domaceho WiFi routra:

5,00 EUR

Ine nastavenia po dohode, cena za kazdu zacatu hodinu

5,00 EURCeny v tejto tarife sú uvedené v EUR s DPH.

V Košiciach, dňa 10.2.2017 Za NAPRI s.r.o. Ing. Ján Barger , konateľ