Tarifa poskytovaných produktov fy. NAPRI s.r.o. platná od 1.1.2011

 ( služby sprostredkovania prístupu do siete Internet )Vseobecne podmienky su tu  

 

Ceny v tejto tarife sú uvedené v SK s DPH a v EUR v konverznom kurze 1 Euro = 30.1260 SK.

 

1)

Verejná bezdrôtová prístupová siet typu bod – multibod (mikrovlné pripojenie).

Služba zahŕňa poskytovanie dát z a do siete Internet pomocou mikrovlnného pripojenia zákazníka wifi technológiou bezdrátového prenosu dát. Cena sluźby sa stanovuje vačšinou individuálne, na základe použitých zariadení, obtiažnosti vybudovania mikrovlnného kanálu a poskytovaného dátového toku.

Zriadenie

 

232.36 EUR {7000; Sk }

 

 

 

 

rýchlosť

Cena bez garancie rychlosti

So 100% garanciou rýchlosti

 

 

 

 

WIFI 2

2 Megabit/s

19.75 EUR { 595; Sk }

dohodou

WIFI 4

4 Megabit/s

39.50 EUR { 1190; Sk }

dohodou

WIFI 8

8 Megabit/s

79.00 EUR { 2380; Sk }

dohodou

WIFI 16

16 Megabit/s

197.50 EUR { 5950; Sk }

dohodou

 

 

 

 

3)

Ethernetový rozvod vybudovanej kabelážnej siete v budove.

Služba pre zakaznikov v budovách ( zriadenie vyžaduje minimalne 5 zákazníkov na budovu, ktorým sa pridelí spoločné pásmo 16 Mbit/s a viac, podla ich počtu bez obmedzenia času a prenesených MB)

Typ

spoločné pásmo

 

Zriadenie

39.50 EUR {1190; Sk }

 

 Ethernet do 2 Mbit

9.96 EUR {300; Sk }

 

 Ethernet do 4 Mbit

16.60 EUR {500; Sk }

 

 Ethernet  do 8 Mbit 

33.19 EUR {1000; Sk }

 

 Ethernet  do 16 Mbit 

79.00 EUR {2380; Sk }

 

4). Dalšie služby :

4.1 E-mail schránky  

zriadenie

Mesačne

VirtMail (Novinka - viac na www.napri.sk)

0.03 EUR {1; Sk }

11.85 EUR {357; Sk }

do 5 MB

3.95 EUR {119; Sk }

3.95 EUR {119; Sk }

do 20 MB

3.95 EUR {119; Sk }

11.85 EUR {357; Sk }

vymazanie schránky (jednorázovo)

3.95 EUR {119; Sk }

 

4.2. WWW - 4.2.1 Cena prenájmu miesta na WWW

Veľkost

zriadenie

Mesačne

štatistické vyhodnotenie prístupov

do 10 Mb

11.85 EUR {357; Sk }

11.85 EUR {357; Sk }

19.75 EUR {595; Sk }

do 50 Mb

19.75 EUR {595; Sk }

27.65 EUR {833; Sk }

7.90 EUR {238; Sk }

do 100 Mb

19.75 EUR {595; Sk }

47.40 EUR { 1428; Sk }

3.95 EUR {119; Sk }

4.2.2 Virtuálny WWW server

 

zriadenie

mesačne

bez CGI a ASP

7.90 EUR {238; Sk }

11.85 EUR {357; Sk }

S CGI

19.75 EUR {595; Sk }

15.80 EUR {476; Sk }

S ASP

19.75 EUR {595 Sk }

35.55 EUR {1071; Sk }

S CGI a ASP

19.75 EUR {595 Sk }

39.50 EUR {1190; Sk }

4.2.3 Pristup cez FTP k WWW dátam

 

zriadenie

mesačne

bez virtuálneho WWW servera

7.90 EUR {238; Sk }

3.95 EUR {119; Sk }

S virtuálnym WWW serverom

3.95 EUR {119; Sk }

1.96 EUR {59; Sk }

4.2.4 Príprava stránok - Dohodou od 1000 Sk {33.19 EUR}.

4.3 Mail  4.3.1 Záložný mail server realizovaný pomocou ETRN

 

zriadenie

Mesačne

 

19.75 EUR {595; Sk }

23.70 EUR {714; Sk }

4.3.2. Spôsob organizovania E-mail schránok pre doménu

 

zriadenie

mesačne

Všetky schránky pre doménu sú spoolovane do jednej schránky prístupnej cez POP3

11.85 EUR {357; Sk }

11.85 EUR {357; Sk }

Rôzne nastavenia a výnimky pre každú jednotlivú schránku

3.95 EUR {119; Sk }

3.95 EUR {119; Sk }

4.3.3 Presmerovanie poštovej schránky do inej poštovej schránky

 

zriadenie

mesačne

SMS (orange, t-mobile, O2... )

3.95 EUR {119; Sk }

1.19 EUR {36; Sk }

 

 

 

4.4 Domény a beh DNS

 

Zriadenie

0.00 EUR

Ročný poplatok za beh domény .sk

31.20 EUR {940; Sk }

 

4.5 Servisný zásah

 

Poplatok za každú začatú hodinu :

16.60 EUR {500; Sk }

Výjazd autom k zákazníkovi - cena za 1 Km

0,33 EUR {10; Sk }

 

 

Ceny v tejto tarife sú uvedené v SK s DPH a v EUR v konverznom kurze 1 Euro = 30.1260 SK.

 

V Košiciach, dňa 1.1.2011

Za NAPRI s.r.o. Ing. Ján Barger , konateľ